O mnieO metodzieOfertaKontakt

Psycholog i psychoterapeuta

Tomasz Batruch

Profesjonalna pomoc psychologiczna, w nurcie poznawczo – behawioralnym.
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

O mnie

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (nr certyfikatu: 1061). Ukończyłem także między innymi:

 • studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci z autyzmem
 • trzystopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem
 • roczny doskonalący kurs z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży.

Od 2008 roku pracuję jako psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej w Zabrzu. W swojej pracy, zarówno diagnostycznej, jak i terapeutycznej, posługuję się tylko metodami o naukowo udowodnionej skuteczności.

Specjalizuję się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

Od kilku lat wspieram i szkolę nauczycieli oraz innych specjalistów w obszarze metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczyłem jako prelegent w konferencjach i w warsztatach poświęconych metodom pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

O psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Psychoterapia poznawczo – behawioralna (CBT z ang. : cognitive–behavioral therapy) jest stosunkowo młodym nurtem terapeutycznym. Spotkania (sesje terapeutyczne) odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, a sam okres terapii to od kilkunastu do kilkudziesięciu sesji. CBT jest określane jako podejście bazujące na dowodach naukowych (evidence – based therapy) ponieważ jest najlepiej przebadanym spośród innych wiodących nurtów psychoterapeutycznych.

Jednym z elementów procesu terapeutycznego jest prac z wykorzystaniem tzw protokołów terapeutycznych, a więc mniej lub bardziej szczegółowych procedur leczenia metodami poznawczo – behawioralnymi dostosowanymi do konkretnego zaburzenia, które są w badaniach naukowych poddawane analizie skuteczności. Psychoterapeuta CBT jest bardziej niż w innych podejściach aktywny i ściśle współpracuje z pacjentem nad rozwiązaniem problemów z którymi ten przychodzi. CBT opiera się na założeniu, że nasze, często utrwalone w toku życia, przekonania i schematy poznawcze wpływają na to, jak myślimy i jakie przeżywamy emocje w różnych sytuacjach.

Czy terapia poznawczo – behawioralna nadaje się do pracy z dziećmi?

Procesy poznawcze, których istnienie jest warunkiem pracy nad myślami pojawiają się u dzieci już w 4 roku życia. Istnieją protokoły terapeutyczne skierowane do pracy z dziećmi od 5 roku życia. Terapia CBT jest także skuteczna w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

Oferta

Psychoterapia

Pracuję z dziećmi (od 2 roku życia), młodzieżą i dorosłymi.

Przyjmuję pacjentów z:

 • uogólnionymi zaburzeniami lękowymi (GAD)
 • fobiami prostymi
 • fobią społeczną
 • zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi (OCD)
 • zaburzeniami nastroju: depresją, chorobą afektywną dwubiegunową
 • zaburzeniami odżywiania, w tym z anoreksją i bulimią
 • zaburzeniami stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzeniami osobowości
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu (także nisko funkcjonujących)
 • borykającymi się z aktualnymi trudnościami w sferze emocji i zachowań

sesja psychoterapii dzieci i młodzieży (50 minut) 170 zł

sesja psychoterapii dorosłych (50 minut) 170 zł

konsultacja diagnostyczna i porada psychologiczna (pierwsza wizyta, 50 minut) 220 zł

konsultacja diagnostyczna i porada psychologiczna (kolejne wizyty, 50 minut) 170 zł

Diagnoza

Diagnoza psychologiczna (wraz z pisemną opinią)

Cena jest uzależniona od liczby wizyt diagnostycznych koniecznych do postawienia diagnozy.

Diagnoza w kierunku autyzmu/zespołu Aspergera testem ADOS-2

Badanie testem ADOS-2, cena: 700 zł.

Badanie trwa 100-120 minut (jedno długie, lub dwa krótsze spotkania) na badanie składa się:

 • wywiad diagnostyczny
 • badanie testem ADOS-2
 • przygotowanie opinii z opisem wyników badań.

Diagnoza testem IDS-2 (cena uzależniona jest od złożoności problemu)

Czas potrzebny do przeprowadzenia diagnozy może się różnić w zależności od wielu czynników, w tym tempa pracy badanego. Diagnoza zazwyczaj odbywa się podczas jednego – dwóch spotkań, każde z nich trwa około 2 godzin. Jeśli jest potrzebne dodatkowe spotkanie na dokończenie badania, nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Cena, niezależnie od opcji obejmuje także przeprowadzenie wywiadu, samego testu, omówienie wyników i sporządzenie pisemnej opinii.

 • diagnoza poziomu inteligencji - ok. 120 minut (jedno lub dwa spotkania) - 600 zł
 • diagnoza poziomu rozwoju umysłowego + funkcje wykonawcze (uwaga, planowanie, fluencja słowna) - ok. 120–150 minut (jedno lub dwa spotkania) - 700 zł

Badanie w kierunku ADHD dzieci i dorosłych (test Conners, DIVA-5), cena: 600 zł

Badanie trwa 90-120 minut, cena zawiera pisemny opis badania.

Diagnozuję dzieci od 2 roku życia, młodzież i osoby dorosłe.

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia zamknięte dla: rad pedagogicznych, innych specjalistów, rodziców.Tematy:

 • Praca z uczniem zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 godziny dydaktyczne – 500 zł
 • Jak rozwijać umiejętności emocjonalno-społeczne uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na zajęciach rewalidacji? – 3 godziny dydaktyczne – 500 zł
 • Wpływ zaburzeń emocjonalnych uczniów na osiągnięcia edukacyjne – 3 godziny dydaktyczne – 500 zł
 • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży – profilaktyka i postępowanie w szkole – 3 godziny dydaktyczne – 500 zł Inna tematyka w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Szkolenia otwarte:

 • Diagnoza funkcjonalna autyzmu i zespołu Aspergera – 8 godzin dydaktycznych – 350 zł od osoby
 • Metody i narzędzia specjalisty rewalidacji w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu – 8 godzin dydaktycznych 350 zł od osoby.
 • ABC psychoterapii poznawczo – behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą – 350 zł od osoby

Warsztaty dla rodziców:

 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami mojego dziecka z autyzmem? 4 godziny (minimum 8 osób max 12 osób) 150 zł od osoby
 • Dlaczego kary i nagrody to droga na manowce? 4 godziny (minimum 8 osób max 12 osób) 150 zł od osoby

Kontakt

Przyjmuję w Gliwicach w centrum psychoterapii:
„Konkret – diagnoza i psychoterapia”
ul. Chorzowska 38
www.konkret-psychoterapia.pl

Terminy wizyt należy umawiać drogą elektroniczną lub telefonicznie.
adres e-mail: tomek.batruch@gmail.com
tel: 604 081 346
nr konta: 90 1050 1214 1000 0097 3287 2370

do góry